Results

VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, INDIKERER DU DIN UBEtingede GODKJENNING AV DISSE BRUKSVILKÅRENE ("BRUKSVILKÅRENE"). VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å OPPDATERE ELLER REVIDERE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. DEN FORTSATT BRUK AV NETTSTEDET ETTER PUBLERING AV EVENTUELLE ENDRINGER I BRUKSVILKÅRENE UTGIVER GODKJENNING AV DISSE ENDRINGENE.

1. Bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet i samsvar med og underlagt disse bruksvilkårene og nettstedets retningslinjer for personvern ("personvernreglene"). Når du har sendt inn informasjonen din, har du valgt å motta e-postkommunikasjon fra oss. Du kan ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse bruksvilkårene, eller for å be om utførelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som krenker rettighetene til Dui Clinique AS eller andre. Uavhengig av andre rettigheter eller begrensninger i disse bruksvilkårene, kan du ikke bruke dette nettstedet til å: (a) overføre informasjon, data, tekst, bilder, filer, lenker eller programvare via eller gjennom nettstedet, unntatt i forbindelse med din autoriserte bruk av dette nettstedet eller på annen måte som svar på spesifikke forespørsler om informasjon fra oss; (b) introdusere til nettstedet eller andre datamaskiner eller nettsteder virus, ormer, trojanske hester og/eller skadelig kode; (c) få uautorisert tilgang til et hvilket som helst datasystem; (d) utgi seg for å være en annen person, inkludert, men ikke begrenset til, en registrert bruker av dette nettstedet eller en ansatt i Dui Clinique AS; (e) invadere personvernet eller krenke noen personlige eller eiendomsrettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) til en person eller enhet; (f) gi en feilaktig fremstilling av identiteten til en bruker eller bruke en falsk e-postadresse; (g) tukle med eller få tilgang til dette nettstedet eller noen komponent av dette nettstedet; (h) utføre uredelige aktiviteter; eller (i) samle inn eller innhente informasjon om andre brukere av nettstedet uansett grunn, inkludert, uten begrensning, for å sende slike brukere uønsket kommersiell e-post.

2. Kvalifisering for kjøp

Den elektroniske kjøpsfunksjonen på dette nettstedet er tilgjengelig for personer som er 18 år og eldre og som ikke har blitt suspendert eller utestengt av Dui Clinique AS av noen grunn. Ved å kjøpe en vare bekrefter du at du er myndig. Hvis du ikke kvalifiserer, kan du ikke bruke nettstedet til å foreta et kjøp. Som kunde av nettstedets nettbutikk godtar du å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av nettstedets kjøpsskjema.

3. Ytterligere vilkår og betingelser

Ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for spesifikke deler av nettstedet eller kjøpet ditt, hvilke vilkår er gjort til en del av disse bruksvilkårene ved referanse. Du samtykker i å overholde slike andre vilkår og betingelser. Hvis det er en konflikt mellom disse vilkårene for bruk og vilkårene som er lagt ut eller sendt på e-post for, eller gjelder for, en spesifikk del av nettstedet eller kjøpet ditt, skal sistnevnte vilkår kontrollere med hensyn til din bruk av den delen av nettstedet eller din Kjøp.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for gjeldende funksjoner på nettstedet: (a) Nettstedsbaserte innlegg. Nettstedet kan gi medlemmer muligheten til å sende e-postmeldinger til andre og legge inn meldinger på nettstedet. Dui Clinique AS har rett, men ikke forpliktelse, til å overvåke og avslå, redigere eller fjerne hele eller deler av innlegg, bidrag eller innhold. Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til å legge ut innhold eller annen kommunikasjon som inneholder (i) politisk, injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale; (ii) annonser av noe slag; (iii) personlig informasjon (som adresser, telefonnumre osv.); (iv) konfidensiell informasjon om Dui Clinique AS, dets mor, datterselskaper eller tilknyttede selskaper; (v) eventuelle kjedebrev; (vi) meldinger som tilbyr uautoriserte nedlastinger av opphavsrettsbeskyttet eller privat informasjon; og (vii) informasjon lignende eller relatert til det foregående. Du samtykker videre i å ikke sende e-postinvitasjoner om å bli med på siden til personer som ikke kjenner deg eller som neppe vil gjenkjenne deg som en kjent kontakt.

4. Nøyaktighet av innhold; Begrensninger på mengde

Informasjonen på dette nettstedet antas å være fullstendig og pålitelig; informasjonen kan imidlertid inneholde typografiske feil, prisfeil og andre feil eller unøyaktigheter. Feil vil bli rettet så snart det er praktisk mulig. Vi forbeholder oss retten til å: (i) tilbakekalle ethvert oppgitt tilbud; (ii) rette eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser; og (iii) foreta endringer i priser, innhold, kampanjetilbud, produktbeskrivelser eller spesifikasjoner, eller annen informasjon uten forpliktelse til å gi noen melding om slike endringer (inkludert etter at en bestilling er sendt, bekreftet, sendt eller mottatt). Vi forbeholder oss også retten til å begrense antall (inkludert etter at en bestilling er sendt inn og/eller bekreftet) og til å revidere, suspendere eller avslutte en begivenhet, kampanje når som helst uten varsel. Inkludering av produkter eller tjenester på dette nettstedet på et bestemt tidspunkt garanterer ikke at produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige.

5. Kredittkortbetaling

Ved en kredittkorttransaksjon må du bruke ditt eget kredittkort. Dui Clinique AS vil ikke være ansvarlig for kredittkortsvindel. Ansvaret for å bruke et kort uredelig vil ligge på brukeren og ansvaret for å "bevise det motsatte" skal utelukkende være på brukeren

6. Eiendomsrettigheter

Du erkjenner og godtar at innholdet, materialene og andre komponenter (inkludert men ikke begrenset til logoer, grafikk, knappeikoner og sideoverskrifter) som er tilgjengelig på nettstedet er eiendommen til Dui Clinique AS og er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker eller andre eiendomsrettigheter og lover. Du samtykker i å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, offentlig vise, offentlig fremføre, publisere, tilpasse, redigere eller lage avledede verk fra innhold eller materiale på nettstedet. Bruk av innholdet og materialet til ethvert formål som ikke er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene er forbudt. Dui Clinique AS er avhengig av et nettverk av uavhengige leverandører som leverer noen av varene som er annonsert på nettstedet og, i noen tilfeller, sender dem direkte til deg. Vi er ikke ansvarlige for brudd på opphavsrettigheter, varemerker, varemerker eller andre proprietære eller immaterielle rettigheter som oppstår av innhold som er lagt ut på eller overført gjennom nettstedet, eller gjenstander som er annonsert på nettstedet, av våre leverandører.

7. Innleveringer.

Eventuelle kommentarer, ideer, notater, innlegg, meldinger, forslag eller annen kommunikasjon eller informasjon som er lagt ut på nettstedet, sendt til Dui Clinique AS, eller på annen måte kommunisert i forbindelse med din bruk av nettstedet (samlet kalt "innleveringer") skal være og forbli. den eksklusive eiendommen til Dui Clinique AS uten ytterligere kompensasjon til deg. Som sådan vil vi utelukkende eie alle slike rettigheter, titler og interesser og skal ikke begrenses på noen måte i bruken, kommersiell eller på annen måte, av noen innsendinger. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL NOEN OFFENTLIGGJØRELSE AV NOEN INNLEGG TIL DUI CLINIQUE AS VÆRE UNDERLAGT NOEN FORPLIKTELSER OM KONFIDENSIALITET ELLER FORVENTNING OM KOMPENSASJON ELLER ATRIBUSJON. VED Å LEVERE INN INNLEGG TIL DUI CLINIQUE AS, GIR DU AVSIKRING AV ALLE RETTIGHETER SOM DU KAN HA I INNLEGGINGEN, OG DU GODTAR AT EVENTUELLE INNLEGG FRA DEG IKKE VIL BRUKE NOEN RETTIGHETER TIL NOEN ELLER ANDRE PARTER, ELLER ANDRE PARTER. EIENDOMSRETTIGHETER. DU SAMTYKKER OGSÅ AT INGEN INNLEGG FRA DEG VIL VÆRE ELLER INNEHOLDE INNEHOLDENDE ELLER PÅ ANNEN MÅTE ULOVLIG, FORNÅENDE ELLER OBSCENT MATERIALE. DU ER OG SKAL FORBLIVE ENESTE ANSVARLIG FOR INNHOLDET I EVENTUELLE INNLEGG DU GJØR. DU REPRESENTERER OG GARANTERER FOR DUI CLINIQUE SOM AT DUI CLINIQUE AS ER FRI TIL Å IMPLEMENTERE INNLEGGET HVIS DET ØNSKER DET, SOM LEVERET ELLER SOM MODIFISERT AV DUI CLINIQUE AS, UTEN Å INNHA TILLATELSE ELLER LISENS FRA NOEN TREDJE. Dui Clinique AS tar intet ansvar og påtar seg intet ansvar for innhold som sendes eller postes av deg eller tredjepart.

8. Lenker til tredjeparts nettsteder; Ingen underforståtte påtegninger

Denne siden kan inneholde lenker til andre nettsider på Internett. Du erkjenner at vi ikke har kontroll over slike nettsteder, og at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, innholdet, lovligheten eller andre aspekter av noen tilknyttede nettsider. Under ingen omstendigheter skal noen referanse til en tredjepart, tredjeparts nettsted eller tredjeparts produkt eller tjeneste tolkes som en godkjenning eller godkjenning fra oss av denne tredjeparten, tredjepartsnettstedet eller av et produkt eller tjeneste levert av en tredjepart.

9. Skadeserstatning

Ved å bruke dette nettstedet godtar du å holde skadesløs og forsvare Dui Clinique AS, dets mor, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og deres respektive ledere, direktører, ansatte, etterfølgere, agenter, datterselskaper, partnere, entreprenører, leverandører, produsenter, distributører, representanter og tilknyttede selskaper fra alle krav, skader, tap, forpliktelser og alle kostnader og utgifter til forsvar, inkludert men ikke begrenset til, advokatsalærer, direkte eller indirekte som følge av et krav (inkludert, men ikke begrenset til, krav fremsatt av tredjeparter for krenkelse av immaterielle rettigheter) av en tredjepart som oppstår i forbindelse med (i) din bruk eller misbruk av nettstedet; (ii) ditt brudd på vilkårene for bruk; eller (iii) ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart. Du samtykker i å samarbeide så fullstendig som rimelig nødvendig i forsvaret av ethvert krav. Dui Clinique AS forbeholder seg retten til å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll over enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg.

10. Fraskrivelse av garanti.

NETTSTEDET, DET INNHOLD OG ALL TEKST, BILDER, VARER OG ANNEN INFORMASJON PÅ, TILGJENGELIG FRA ELLER TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET LEVERES PÅ EN "SOM TILGJENGELIG" OG "SOM DET ER" UTEN GARANTI, ELLER UTEN GARANTI. MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. SPESIFIKKT, MEN UTEN BEGRENSNING, GARANTERER DUI CLINIQUE AS IKKE AT: (i) INFORMASJONEN TILGJENGELIG PÅ DENNE SIDEN ER FRI FOR FEIL; (ii) FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL; (iii) DEFEKTER VIL BLI RETTET, ELLER (iv) DETTE NETTSTEDET ELLER SERVEREN(E) SOM GJØR DET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

11. Ansvarsbegrensning

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DUI CLINIQUE AS, DETS MELDRESELSKAPER, DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVA ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGER, DATTERSELSKAPER, DIVISJONER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, NETTSTEDET ELLER ENHVER ANDRE PERSON ELLER ENHET FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPELSKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER BRUKETTAP) BRUK ELLER MANGLENDE Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOEN INFORMASJON SOM FINNES PÅ DET ELLER LAGREDE ELLER VEDLIKEHOLDES AV DUI CLINIQUE AS, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER ANNEN MÅTE, SELV OM DUI CLINIQUE SOM HAR BLITT RÅDET OM DET HAR VISST OM DETTE SLIKE SKADER ELLER TAP. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DUI CLINIQUE AS SAMLEDE ANSVAR, DETS FORELDRE, DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVA ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGER, DATTERSELSKAPER, DIVISJONER, PARTNERE, DISTRISJONER, DISTRISJONER. FOR ALLE SKADER, TAP OG ÅRSAKER TIL HANDLING SOM FØLGER AV DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ENTEN I KONTRAKT, TORT (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, USVIKTIGHET) ELLER ELLER OVERSKRIFT BELØPET DU BETALTE TIL I KONTRAKT MED DUI CLINIQUE HENDELSE, KAMPANJER ELLER HENDELSE SOM GIR UPPLEGG TIL SLIK ANSVAR. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, SKAL DUI CLINIQUE AS, DETS FORELDRE, DATTERSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES RESPEKTIVA ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, ETTERFØLGER, DATTERSELSKAPER, DELTAGER, DELTAGER, DELTAGER, DELTAKER ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP SOM OPPSTÅR AV ELLER PÅSTÅTT I FORBINDELSE MED TAP AV DATA ELLER PÅ ANNEN MÅTE LAGREDE AV ELLER PÅ VEGNE AV DUI CLINIQUE AS.

Du erkjenner herved at det foregående avsnittet skal gjelde for alt innhold, varer og tjenester tilgjengelig via nettstedet. Fordi noen land ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse skader, i slike land kan det hende at noen eller alle de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene eller unntakene ikke gjelder, og ansvaret vil være begrenset i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

12. Internasjonal bruk

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor Singapore. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra utenfor Singapore, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

13. Risiko for tap

Varene kjøpt fra nettstedet vårt sendes av en tredjeparts transportør i henhold til en forsendelseskontrakt og/eller postkontrakter. Som et resultat overgår risikoen for tap og eiendomsretten for slike varer til deg ved levering til transportøren.

14. Dui Clinique AS Tilknyttede selskaper

Dui Clinique AS er ikke tilknyttet nettsider eller tredjeparter som selger eller annonserer våre produkter uten skriftlig avtale med oss. Dui Clinique AS forbeholder seg retten til å annullere alle service-, retur- og andre retningslinjer for bestillinger og Dui Clinique AS-produkter som er kjøpt gjennom uautoriserte selgere. Dui Clinique AS er ikke ansvarlig for eventuelle representasjoner fra uautoriserte selgere.

15. Utilgjengelighet av nettstedet; Avslutning; Bedrageri

Vi kan endre, suspendere eller avbryte dette nettstedet helt eller delvis, når som helst og av hvilken som helst grunn, uten varsel eller kostnad. Vi kan, etter eget skjønn, avslutte eller suspendere din bruk eller tilgang til hele eller deler av nettstedet, uansett grunn, inkludert uten begrensning, brudd på disse bruksvilkårene. Hvis vi på noe tidspunkt varsler deg om at din tilgang til og/eller bruk av nettstedet blir avsluttet, må du umiddelbart slutte med og avstå fra all slik tilgang og/eller bruk. Vi forbeholder oss retten til å kansellere, forsinke, nekte å sende, eller tilbakekalle fra avsenderen enhver bestilling hvis det er mistanke om svindel. I tilfelle disse bruksvilkårene sies opp, vil restriksjonene angående immaterielle rettssaker, representasjonene og garantiene, skadesløsholdelsen og ansvarsbegrensningene som er angitt her (så vel som andre av dine forpliktelser som i sin natur bør overleve oppsigelse) bestå. avslutning.

16. Brudd på opphavsrett; Varsel og fjerningsprosedyrer

Hvis du mener at noe materiale på denne siden krenker opphavsretten din, kan du be om at de blir fjernet. Denne forespørselen må ha en signatur (eller elektronisk tilsvarende) av opphavsrettsinnehaveren eller en autorisert representant og må: (a) identifisere det angivelig krenkende materialet; (b) angi hvor på nettstedet det krenkende materialet befinner seg; (c) oppgi navn og kontaktinformasjon; (d) oppgi at du har en god tro på at materialet er krenkende; (e) oppgi at informasjonen i kravet ditt er nøyaktig; og (f) indikerer at "under straff for mened" er du den lovlige opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på eierens vegne. For alle opphavsrettsproblemer, vennligst send en e-post til audrey@thegrowhairpeople.com.

17. Diverse.

Med mindre annet er spesifisert her, utgjør disse bruksvilkårene, sammen med personvernerklæringen, hele avtalen mellom deg og Dui Clinique AS med hensyn til nettstedet og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag (enten muntlig, skriftlig eller elektronisk) mellom deg og Dui Clinique AS med hensyn til nettstedet.

Hvis noen del av disse bruksvilkårene holdes ugyldige eller ikke kan håndheves, skal den delen tolkes på en måte som er i samsvar med gjeldende lov for å gjenspeile, så nært som mulig, partenes opprinnelige intensjoner, og de resterende delene skal forbli i full kraft og effekt.

Hvis Dui Clinique AS unnlater å handle med hensyn til et brudd fra deg eller andre, gir ikke Dui Clinique AS sin rett til å handle med hensyn til etterfølgende eller lignende brudd. Dui Clinique AS' unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Seksjonsoverskriftene i disse vilkårene for bruk er inkludert kun for bekvemmelighet og skal ikke begrense eller på annen måte påvirke vilkårene i disse vilkårene for bruk.

Denne avtalen skal tolkes i samsvar med gjeldende lover i Norge. Domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon i alle rettssaker som utspringer av denne avtalen.